HD+

FAQ

Preisliste

Aktuelle Preise der HD+ Produkte

  • HD+ Modul: 79,00 Euro
  • HD+ Modul zur Miete: 8,75 Euro/mtl.
  • HD+ Abo (Sat oder IP): 6,00 Euro/mtl.
  • HD+ Jahrespaket (Sat oder IP): 75,00 Euro
  • HD+ Jahrespaket inkl. HD+ ToGo (Sat oder IP): 95,00 Euro
  • HD+ ToGo als Zusatzoption zum HD+ Abo: 2,50 Euro/mtl.
  • HD+ trendpsort-Paket als Zusatzoption zum HD+ Abo: 5,99 Euro/mtl.

Stand: April 2023